RSS

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

26 Jul
  1. 1.      Trưởng Nhóm:

–         Tổ chức, quản lý bao quát, điều hành chung họat động của Nhóm hướng theo tôn chỉ họat động của Nhóm Nụ Cười Cuộc Sống, đồng thời chịu trách nhiệm trực tiếp với mọi họat động của Nhóm.

–         Tuân theo tôn chỉ họat động và nội quy của Nhóm.

  1. 2.      Phó Nhóm:

–         Giúp Trưởng Nhóm trong việc quản lý, điều hành Nhóm, phụ trách các Tổ.

–         Tuân theo tôn chỉ họat động và nội quy của Nhóm.

–         Bảo đảm vận hành Nhóm họat động theo tôn chỉ và nội quy Nhóm.

–         Tổng hợp thông tin các Tổ, xử lý thông tin và báo cáo Trưởng Nhóm.

–         Bảo đảm công việc ở các Tổ vận hành tốt, không làm ảnh hưởng đến tình hình họat động chung của tòan Nhóm.

–         Chịu trách nhiệm gắn kết Nhóm.

–          Chịu trách nhiệm mảng Sẻ Chia Cuộc Sống và thông tin các nhóm thiện nguyện khác trên web Nhóm

  1. 3.      Tổ Tổ Chức Họat Động:

–         Tuân theo tôn chỉ họat động và nội quy của Nhóm.

–         Lên lịch họat động cho Nhóm trong 6 tháng và gửi về Trưởng nhóm, Phó nhóm, Tổ trưởng các Tổ để thông qua lịch họat động, tiến hành triển khai.

–         Cố gắng tổ chức họat động của Nhóm 2 tháng/lần để Nhóm có cơ hội làm nhiều việc ý nghĩa.

–         Chịu trách nhiệm liên lạc với các địa chỉ cần đến trong lịch họat động đã được thông qua và thông báo cụ thể lịch họat động của Nhóm khi đến đó.

–         Lên lịch chi tiết cho từng họat động và gửi thông tin đến Phó nhóm và các Tổ cần hỗ trợ.

–         Chịu trách nhiệm tổ chức các chương trình, họat động, trò chơi,… cho từng kỳ họat động của Nhóm.

–         Chịu trách nhiệm về các bài viết mảng Địa chỉ cần hỗ trợ  trên web Nhóm.

  1. Tổ Thông Tin:

–         Tuân theo tôn chỉ họat động và nội quy của Nhóm.

Nội bộ:

–         Bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về họat động của Nhóm đến tất cả các thành viên Nhóm (bao gồm các thành viên thường xuyên và không thường xuyên).

P  Đối với các họat động lớn (theo kỳ của Nhóm): thông báo đến các thành viên chậm nhất là trước nửa tháng, tính từ thời điểm họat động diễn ra.

P  Đối với các họat động nhỏ (Chuẩn bị cho họat động, họp Nhóm,..): thông báo đến các thành viên chậm nhất là trước 3 ngày, tính từ thời điểm họat động diễn ra.

–         Chịu trách nhiệm gửi Thư mời tham gia họat động đến tất cả các thành viên Nhóm.

–         Chịu trách nhiệm xác nhận thông tin tham gia hoạt động của các thành viên và thông báo thông tin đó về Nhóm.

–         Chịu trách nhiệm thu tiền xe và tiền quyên góp (nếu có) từ các thành viên đăng ký tham gia và gửi thông tin về số tiền thu được cho Phó Nhóm, Tổ Kế Tóan; đồng thời gửi tiền về bộ phận Quỹ.

–         Chịu trách nhiệm về các bài viết mảng Họat Động trên web Nhóm.

Bên ngoài:

–         Chịu trách nhiệm lập kế họach Giới thiệu các thông tin trên web Nhóm đến các tổ chức, cá nhân bên ngòai (Kế họach từ 3-6 tháng) và bảo đảm triển khai đúng tiến độ kế họach.

–         Phối hợp với Tổ Kỹ Thuật tạo dựng sự liên kết giữa web Nhóm với các website, các forum trực tuyến về các họat động tình nguyện xã hội khác.

–         Bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về họat động Nhóm đến các đối tượng chưa là thành viên Nhóm, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân chậm nhất là  trước nửa tháng tính từ thời điểm họat động diễn ra.

–         Chịu trách nhiệm gửi Thư Mời Tham Gia Họat Động đến các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân.

–         Chịu trách nhiệm xác nhận thông tin tham gia và thu tiền xe, tiền hỗ trợ (nếu có) từ các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân và gửi thông tin về Phó Nhóm, Tổ Kế Tóan; đồng thời gửi số tiền trên về bộ phận Quỹ.

–         Chịu trách nhiệm gửi Thư Cảm Ơn và xác nhận số tiền quyên góp đến các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm chậm nhất là 3 ngày kể từ ngày chính thức nhận được số tiền hỗ trợ.

–         Thay mặt Nhóm trả lời với các cá nhân, tổ chức bên ngòai, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm về các thắc mắc liên quan đến Nhóm và các họat động của Nhóm.

  1. 5.      Tổ Hậu Cần:

–         Tuân theo tôn chỉ họat động và nội quy Nhóm.

–         Chuẩn bị đầy đủ thức ăn, nước uống và các vật dụng cần thiết cho Đòan.

–         Chuẩn bị các quà tặng, vật dụng cho các chuyến đi, các họat động theo yêu cầu của Nhóm.

–         Hỗ trợ các Tổ về công việc liên quan đến Hành chánh trong phạm vi họat động của Nhóm.

–         Cung cấp thông tin cần thiết đến Tổ Kế Tóan, Tổ Tổ Chức Họat Động và Phó Nhóm.

 

  1. 6.      Tổ Kế Toán:

–         Tuân theo tôn chỉ họat động và nội quy Nhóm.

Quỹ:

–         Chịu trách nhiệm về Quỹ Nhóm, không được làm thất thóat, hư hao Tài sản Nhóm.

–         Chỉ chi trên những khỏan Nhóm duyệt chi.

–         Thường xuyên cung cấp thông tin tình hình quỹ Nhóm đến Phó nhóm và bộ phận Kế Tóan.

 

Kế tóan:

–         Bảo đảm liệt kê đầy đủ và chi tiết tình hình Thu – Chi của Nhóm.

–         Thường xuyên cung cấp thông tin đầy đủ cho Phó nhóm và Tổ Kỹ thuật để kịp thời cập nhật thông tin Thu – Chi trên các phương tiện truyền thông.

  1. 7.      Tổ Kỹ thuật:

–         Tuân theo tôn chỉ họat động và nội quy Nhóm.

–         Chịu trách nhiệm về các vấn đề kỹ thuật, máy móc, chụp ảnh, quay phim các họat động của Nhóm.

–         Chịu trách nhiệm về web Nhóm.

–         Hỗ trợ các Tổ khác về các yêu cầu kỹ thuật trong phạm vi họat động của Nhóm.

–         Cung cấp thông tin đến Phó nhóm.

Lưu ý:

–         Mọi việc liên quan đến các Tổ khác, Trưởng nhóm, Phó nhóm, các Tổ trưởng phải thông báo cho các Tổ liên quan kịp thời để Tổ đó định hướng, tư vấn và có cách giải quyết hợp lý.

–         Các nhiệm vụ liên quan đến các Tổ phải được giao rõ ràng, cụ thể và với các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động theo kỳ của Nhóm phải được giao trước 1 tháng đến các Tổ để các Tổ kịp thời chuẩn bị và hòan thành tốt.

–         Các Tổ cố gắng hỗ trợ nhau hòan thành tốt nhiệm trong giai đọan Nhóm đang rất thiếu nhân lực.

 
Leave a comment

Posted by on July 26, 2011 in Giới thiệu

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: